Khái Niệm Thiết Kế Đô Thị

Thiết kế đô thị là việc cụ thể hóa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết trong xây dựng đô thị về mặt tổ chức, sắp xếp không gian chức năng phía ngoài công trình; bố cục không gian, tạo cảnh quan và trang trí bên trong không gian đô thị; tạo và cải thiện môi trường; hoàn thiện tiện ích bên ngoài. Vì thế, bản chất chính là việc thiết kế kiến trúc không gian đô thị cho cư dân sống, sinh hoạt và làm việc. Cụ thể như sau:

  • Sắp xếp hợp lý công năng sử dụng bên trong không gian đô thị dành cho cư dân sinh hoạt tại đô thị, chức năng này có mức độ trọng yếu hàng đầu.
  • Tạo hình thể không gian, tạo dáng công trình bao quanh không gian. Hai vấn đề này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Chức năng này có thể gọi là quy hoạch đô thị.
  • Trang trí không gian, sắp đặt chất liệu, đường nét, màu sắc… trong không gian. Bao gồm trang trí bề mặt công trình như mặt phố, quảng trường; mặt nền. Công việc này chính là tạo bản sắc cho đô thị.
  • Thiết kế đô thị có 3 phần cụ thể: bản vẽ thiết kế; quy định, hướng dẫn; thể chế thực hiện. Cả 3 phần này không thể tách rời trong khi thực hiện, chi tiết dưới đây:

++ Bản vẽ thiết kế: là phần không thể thiếu trong thiết kế đô thị, chúng đa dạng theo đặc tính của các khu vực không gian chức năng trong đô thị, trong các cấp độ từ tổng thể tới chi tiết; từ cảnh quan tổng thể, phân vùng cảnh quan và không gian lớn đến các giải pháp về tuyến, trục cảnh quan, tổ hợp các không gian nhỏ hơn và các vấn đề liên quan đến các công trình kiến trúc như màu sắc, vật liệu, cao độ. Mức độ về nội dung thiết kế đô thị, các khía cạnh xã hội và tiện ích trong không gian trong mỗi một bản vẽ thiết kế thường sẽ khác nhau.

++ Các quy định và hướng dẫn trong thiết kế đô thị khác nhau nhằm phù hợp với tính chất của từng khu vực, từng đối tượng cần quản lý. Việc này nhằm tạo sự đồng nhất rong thiết kế đô thị, tránh khập khiễng về kiến trúc.

++ Về thể chế thực hiện, thiết kế đô thị cần đưa ra quy định bao gồm những điều bắt buộc và những điều chỉ khuyến khích thực hiện. Các thể chế ở đây chính là những biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo cho những điều khoản bắt buộc và khuyến khích nói trên được thực hịên. Điều này có chức năng tương tự như những bộ luật trong xã hội vậy.

Xem thêm các bài viết tại trang chủ Nhà Đẹp TD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *